Inte i kroppen, inte i pronomen, inte i sexuella termer, inte i kläderna

Att Bruce Jenner har kommit ut som transperson har nog inte undgått många. En del formuleringar har skapat debatt i transrörelsen. Jag tänker i detta inlägg problematisera debatten.
 
Bruce Jenner identifierar sig som kvinna och vill behålla "han" som pronomen, åtminstone tills den fysiska könskorrigeringen har kommit längre. Detta har skapat debatt eftersom det befäster de oinsattas föreställning om att det är kroppen som avgör könet, dvs att Bruce skulle fortsätta att "egentligen" vara man tills kroppen har korrigerats. Och ja, det ÄR problematiskt att cis-personer ser på transpersoner på det sättet - att transpersoner anses "byta kön" i samband med en eventuell fysisk könskorrigering, benämns som "biologiskt" det kön de tillskrivits vid födseln och ses som "egentligen" det "ursprungliga" könet. Att någon skulle behålla det pronomen som hör till det kön den tillskrivits vid födseln, eller vänta med att ändra pronomen tills kroppen har korrigerats, skulle potentiellt kunna förstärka denna syn på transpersoner. Men alltså, var och en måste ju få ha det pronomen den vill! Oavsett anledning! Det är mycket problematiskt att lägga ansvaret för cis-samhällets okunskap på en enskild transperson för att den väljer att definiera och benämna sig på ett sätt som strider mot normerna inom transrörelsen. Det är inte Bruce pronomen som avgör vilket kön han har, lika lite som kroppen avgör könet. En kvinna kan ha snopp OCH benämnas som "han" OCH ändå vara precis lika mycket kvinna som någon som har vagina och benämns som "hon". Cis-samhället behöver kunskap och en rejäl nyansering av sin syn på kön, ja, men det bör ej blandas ihop med varje enskild människas rätt att själv välja hur den ska benämnas.
 
Något annat som har problematiserats är det faktum att Bruce kallar sig straight, trots att han tänder på enbart kvinnor. Eftersom han identifierar sig som kvinna anser då många, baserat på definitionerna av hetero- respektive homosexualitet, att han borde kalla sig gay och inte straight. Även här anses Bruce spä på föreställningen om att en transperson som tillskrivits könet "man" vid födseln fortsätter att "egentligen vara man" även efter att ha kommit på att den i själva verket är en kvinna. Även här håller jag med om att cis-samhällets syn på "egentliga" kön är mycket problematiskt. Och även här anser jag att rätten att definiera sig själv står över den plikt som transpersoner anses ha att utbilda sin omgivning. Alltså, jag är ju en ickebinär transperson, vilket innebär att jag inte identifierar mig som kvinna (och inte heller man, men detta är ej det primära i detta sammanhang). Jag tänder på kvinnor. Alltså kan jag inte anses vara lesbisk enligt definitionen, eftersom det skulle kräva av mig att jag identifierar mig som kvinna. Ändå ser jag mig själv som lesbisk. Jag benämner mig som flata. Jag ser min kärleksrelation, som jag har med en kvinna, som en homorelation. Och nej, det gör mig inte till kvinna. Vill jag kalla mig flata så får jag kalla mig flata. Vill Bruce kalla sig straight så får han kalla sig straight. Det blir så tråkigt ordklyveri om vi ska hålla på och säga "Nej, rent tekniskt är du inte X, och om du ändå kallar dig X så är du inte på riktigt Y". 
 
Det är inte kroppen, inte pronomen, inte ord för sexualitet som skapar kön. Lika lite är det kläder som skapar kön. Det finns en föreställning om att ickebinära transpersoner ska klä sig androgynt tex, alternativt "kompensera" för det kön en tillskrivits vid födseln genom att klä sig som "det motsatta könet". För just mig råkar detta stämma, just nu i denna period av livet. Jag tillskrevs könet "kvinna" när jag föddes och jag klär mig traditionellt "manligt". Vissa dagar känner jag för att addera något traditionellt "kvinnligt", för att det känns bekvämt för stunden. Det kan även hända att jag, i andra perioder av livet, kommer komma in i mer "feminina" faser. Det kommer inte innebära att jag blir mer kvinna, eller mindre trans. Det kommer bara innebära att jag kommer klä mig i mer feminint kodade kläder, punkt. På samma sätt kan en transkvinna välja att klä sig traditionellt manligt och fortfarande vara lika mycket kvinna (även om hon har sin penis kvar) och en transman är fortfarande man om han klär sig traditionellt kvinnligt (även om han har sin vagina kvar). Alla är ju överens om att en cis-kvinna inte blir mindre kvinna bara för att hon tar på sig en skjorta och en slips, och en cis-man blir ju inte kvinna bara för att han tar på sig en klänning. Så varför anses en transperson vara mindre "på riktigt" om den inte klär sig så som den förväntas? Jo, för att det finns mycket okunskap och snäva ramar kring detta. Och ovanpå cis-samhällets okunskap har vi transrörelsens egna normer och föreställningar om hur okunskapen bäst botas. Jag tror inte att den botas genom att vi som transpersoner konsekvent använder det pronomen, den sexuella term och de kläder som förväntas av oss utifrån hur vi definierar oss. Jag tror att den botas genom att vi spränger föreställningarna ytterligare, genom att vi öppnar upp ytterligare, genom att vi nyanserar ännu mer.
 
Så, sammanfattningsvis: En transkvinna kan ha penis OCH kallas "han" OCH ha enbart traditionellt "manliga" kläder OCH vara kvinna. En transman kan ha vagina OCH kallas "hon" OCH ha enbart traditionellt "kvinnliga" kläder OCH vara man. En ickebinär transperson kan ha en binär kropp OCH ett binärt pronomen OCH de kläder som traditionellt kopplas ihop med det kön som den tillskrivits vid födseln OCH vara ickebinär. Könet sitter inte i kroppen, inte i pronomen, inte i sexuella termer, inte i kläderna. Punkt.
 
Så var det den där "plikten" att undervisa sin omgivning. En plikt som transpersoner anses ha, precis som att vi antas vara politiskt engagerade och alltid gå omkring med transflaggor och transsymboler. Alltså, en orkar inte alltid undervisa. Ibland kan cis-personer faktiskt få läsa på lite själva. Transpersoner är inte vandrande uppslagsverk och ibland kan det till och med vara känsligt att svara på frågor. Att ifrågasätta och kräva en förklaring när någon väljer ett pronomen eller uttryck som inte är i enlighet med det förväntade, eller att lägga ansvaret på en enskild person för att den avviker från det förväntade och därmed riskerar att inte utbilda sin omgivning på rätt sätt, det anser jag är mycket problematiskt.
 
Och ja, nu när vi ändå är igång och pratar om plikten att undervisa cis-samhället... En annan sak som kan vara bra att tänka på: Om du som cis-person hör något transfobt, oavsett om det är riktat mot din transvän eller någon annan, ta inte för givet att din transvän vill höra detta. De flesta av oss hör och läser tillräckligt av den varan ändå. Ibland kan du behöva härbärgera sådana saker själv, vilket borde vara lättare för dig som inte drabbas personligen. Detta kanske var lite off topic men ändå inte. Det hänger ihop.
 
Så, ännu en sammanfattning: Till cis-samhället - ta eget ansvar för att läsa på och sätta dig in i transfrågor, var uppmärksam på om du råkar använda din transvän som uppslagsverk eller om den faktiskt vill berätta, härbärgera transfobi som du får höra. Till transrörelsen - lägg inte ansvaret för cis-samhällets okunskap på enskilda transpersoner, låt var och en definiera sig själv, bidra inte till internt förtryck mot de som bryter mot oskrivna regler om klädsel och pronomen. 
 
En sak till, riktat till alla: En transperson är inte en representant för gruppen "transpersoner". Ej heller kända personer som Bruce Jenner. En transperson är blott en person och alla är unika.
 
Det var allt för denna gång. I brist på fyndig avslutning säger jag bara så, det var allt för denna gång.
 
Anonym
2015-05-04 @ 19:06:57

Tack! Jag har länge funderat på detta och känt att det är konstigt om det är som det framställs, att alla transmän klär sig jättemanligt och alla transkvinnor jättekvinnligt. Det borde ju rimligtvis finnas alla möjliga kombinationer... Det vore skönt om det i framtiden inte fanns några etiketter!

CrimsonAnna-vardagslyckans sköldmö
2015-05-15 @ 23:15:25
URL: http://crimsonanna.blogspot.se

Du skriver alltid så bra. Jag känner mig inte skriven på näsan utan vill lära mig mer. Tar gärna emot tips på var jag kan läsa på.

Svar: Tack, vilken fin kommentar och vad glädjande att du vill läsa på! En bra sida att börja med är transformering.se
Emma Charlie
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0